PSYCHOTERAPIA

Wyjątkowość każdej osoby, to jej niepowtarzalność, Terapia pozwala na odkrywanie tej niepowtarzalności.
Z chwilą, gdy decydujemy się na poznanie, kim jestem? Otwiera się przed nami nowa droga prawdy o sobie, droga, realizacji swoich talentów i marzeń
Przy pomocy  technik relaksacyjnych oraz pobudzających możemy dotrzeć do kontaktu z własnymi ciałem, emocjami również do sfery nieświadomych emocji, do głęboko uśpionych poglądów i  stereotypów, jakie często stają na przeszkodzie by realizować własne marzenia.
Konfrontując się z własnym cieniem, czyli  wypartymi  emocjami, bólem, negatywnymi wyobrażeniami  na własny temat. Oswajamy to, co nieświadome, co nas przeraza, wprowadzamy światło w miejsca gdzie dotychczas panowała ciemność
Można porównać ten stan naszego umysłu do obrazu: Proszę sobie wyobrazić,   ze od zawsze poruszamy się w pokoju pogrążonym w ciemności i przywykliśmy do potykania o ustawione w nim przedmioty. Praca z własnymi emocjami i blokadami sprawia ze w naszym pokoju zapala się światło, zaczynamy być świadomi skąd biorą się przyczyny naszych wyborów, problemów i chorób Nie znając siebie podejmujemy przypadkowe decyzje, wydaje się nam ze rozwiązują się nasze problemy a w rzeczywistości ciągle kręcimy się wokół  tych samych trudności .
Prawdziwa zmiana w życiu dokonuje się przez poznanie siebie
Metodę psychologii procesu stosujemy przy trudnościach takich jak:
Poczucie samotności i izolacji (depresja)
Trudności relacyjne
Praca ze snami
Sytuacje kryzysowe
Przeciążenie, stres , mobbing
Zaburzenia nerwicowe
Zaburzenia psychosomatyczne